Цвете на предзнаменованието

От тъмно предчувствие ... до осъзната чувствителност 

Според д-р Бах:

Изпитват неясни, смътни страхове, за които нямат обяснение или причина. Ужасяват се че нещо страшно може да се случи, без да знаят какво. Тези необясними смътни страхове могат да ги преследват ден и нощ, но често се страхуват да споделят с близките си за тях. 

В негативно състояние:

Неясни и необосновани чувства на страх и опасност. Човек се страхува да не остане сам. Страх от преследване, от наказание, от невидима сила, кошмарни сънища, събуждане със страх, паника: страх да заспи отново. Склонност към занимания с окултни явления, суеверие. Страх от мисли и сънища на религиозни теми, тъмнина и смърт. Най-големият страх - страх от страха, но това не се споделя с никого. Колективни страхове, като страх от насилие, от духове и др.

В позитивно състояние:

Безстрашие и вяра. Приема собствената си чувствителност. 
-------------------------------------------------------------------------

Утвърждения, които помагат:

Сърцето ми е изпълнено с надежда и сила. Вярвам в живота.