Цвете на толерантността

От знам всичко ... до разбирам повече

Според д-р Бах:

Имат нужда да усещат повече доброта и красота в заобикалящия ги свят. Въпреки че много неща не изглеждат правилни, могат да видят доброто в тях. Могат да бъдат по-толерантни и по-милостиви. Разбират, че различният подход към всеки човек и към всяко нещо може да доведе нещата до съвършенство.

В негативно състояние:

Грешките на другите се виждат веднага. Не се проявява разбиране или снизходителност към чуждите недостатъци. Не може да се отнесе с разбиране към другите, защото собствените чувства са блокирани. Вечно се осъждат грешките на другите. Откриват се само отрицателните страни и слабостите, но не се разпознава положителното. Реакциите са понякога дребнави, педантични и неподатливи. Размерът на раздразнението не съответства на причината. Вътрешна напрегнатост и твърдост. Поради критичното поведение се изпада в изолация.

В позитивно състояние:

Съчувствие и толерантност. Приема другите.
-------------------------------------------------------------------

Утвърждения, които помагат:

Приемам различията между хората. Сключвам мир със себе си и всички останали.