Attention!
www.bachremedy.eu
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове другите

Нови интернет страници другите

 • Ekskurzii .Biz - Почивка и Екскурзии Не съм аз, а другите в самолета!

 • Бахова терапия. Цветни есенции. Спешни капки.

  Цвете на толерантността

  От знам всичко ... до разбирам повече

  Според д-р Бах:

  Имат нужда да усещат повече доброта и красота в заобикалящия ги свят. Въпреки че много неща не изглеждат правилни, могат да видят доброто в тях. Могат да бъдат по-толерантни и по-милостиви. Разбират, че различният подход към всеки човек и към всяко нещо може да доведе нещата до съвършенство.

  В негативно състояние:

  Грешките на другите се виждат веднага. Не се проявява разбиране или снизходителност към чуждите недостатъци. Не може да се отнесе с разбиране към другите, защото собствените чувства са блокирани. Вечно се осъждат грешките на другите. Откриват се само отрицателните страни и слабостите, но не се разпознава положителното. Реакциите са понякога дребнави, педантични и неподатливи. Размерът на раздразнението не съответства на причината. Вътрешна напрегнатост и твърдост. Поради критичното поведение се изпада в изолация.

  В позитивно състояние:

  Съчувствие и толерантност. Приема другите.
  -------------------------------------------------------------------

  Утвърждения, които помагат:

  Приемам различията между хората. Сключвам мир със себе си и всички останали.  Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт