Цвете на служенето

От пасивно служене .... до активно служене

Според д-р Бах:

Мили, тихи, нежни хора, които прекалено силно искат да служат на околните. Престарават се в усилията си да бъдат полезни на хората.

В негативно състояние:

Човек в това състояние има ниско самочувствие и оставя другите да го водят или манипулират. За него са характерни пасивност, добронамереност, угодливост, унизителна сервилност. Той следва желанията на другите, а не своите собствени. Превръща се по-скоро в роб, отколкото в съзнателен помощник. Подчинява се на силните личности: родители, съпруг /съпруга/, началник и други авторитети. Оставя се да бъде убеден в нещо, което всъщност не желае. Околните лесно го използват. Не умее да защитава интересите си.

В позитивно състояние:

Вътрешна сила. Отстояване на себе си.
------------------------------------------------------------

Утвърждения, които помагат:

Аз съм господар на живота си. Застъпвам се за потребностите си.