Цвете на интуицията

От нерешителност ... до вътрешна увереност

В негативно състояние:

Човек не вярва на собствената си преценка, съмнява се в решенията си и постоянно търси съвет от другите. Предоверява се на чуждото мнение, въпреки личното си убеждение. Взетото решение веднага се подхвърля на съмнение. Търси потвърждение от авторитети. Непрестанен глад за информация, която се трупа без да се използва. 

В позитивно състояние:

Вътрешно знание и увереност в собствената интуиция.
---------------------------------------------------

Утвърждевия, които помагат:

Само аз мога да реша, кое е добро за мен.