Цвете на спокойствието

От свръхнапрежение ... до отпускане

Състояние, при което човек се страхува да не загуби здравия си разум и да направи нещо ужасно.

В негативно състояние:

Чувство на душевен застой, отчаяние, чувство за предстояща нервна криза, борба да запази самообладание. Страх да не направи нещо ужасно против волята си. Чувство, че “седи върху буре с барут”. Изключително вътрешно напрежение. Желание да свърши с всичко, налудничави и натрапчиви идеи. Принудително самонаблюдение. Внезапни, неконтролируеми изблици на ярост.

В позитивно състояние:

Запазва самообладание
----------------------------------------------

Утвърждения, които помагат:

В критични обстоятелства оставам силен и спокоен.