Attention!
www.bachremedy.eu
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове направи

Бахова терапия. Цветни есенции. Спешни капки.

Цвете на спокойствието

От свръхнапрежение ... до отпускане

Състояние, при което човек се страхува да не загуби здравия си разум и да направи нещо ужасно.

В негативно състояние:

Чувство на душевен застой, отчаяние, чувство за предстояща нервна криза, борба да запази самообладание. Страх да не направи нещо ужасно против волята си. Чувство, че “седи върху буре с барут”. Изключително вътрешно напрежение. Желание да свърши с всичко, налудничави и натрапчиви идеи. Принудително самонаблюдение. Внезапни, неконтролируеми изблици на ярост.

В позитивно състояние:

Запазва самообладание
----------------------------------------------

Утвърждения, които помагат:

В критични обстоятелства оставам силен и спокоен.Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт