Цвете на мъдростта

От повърхностно поведение ...  до опит

Това е състояние, при което човек повтаря отново едни и същи грешки, защото не може да осмисли опита и не си извлича поука от него.

В негативно състояние:

Изпада се винаги в едни и същи затруднения, водят се все същите спорове и т.н. Поуките от живота се натрупват много бавно поради липса на интерес, равнодушие, липса на наблюдение или вътрешна пасивност. От собствения опит се извлича малко полза или той не се осмисля. Търси се нещо ново преди да се изпита вече усвоеното. Въобще не се стига до идеята, да се използва чуждия опит. В мислите си човек винаги бърза, затова в ситуации постъпва невнимателно, нетърпеливо или незаинтересовано. Оставя впечатлението, че е безотговорен и наивен.

В позитивно състояние:

Разчупва старите навици. Усвоява уроците на живота. Проявява мъдрост.
-------------------------------------------

Утвърждения, които помагат:

От всеки опит научавам нещо ново. Виждам нещата такива, каквито са в действителност.