Attention!
www.bachremedy.eu
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт

Международни, лицензирани пътнически превози, трансфери и екскурзии от лицензирана транспортна фирма.  още за баховата терапия » megatransbg.com 

фирми за международен транспорт Пътнически превози, трансфери и екскурзии от международна лицензирана транспортна фирма.

Международни транспортни услуги. Превоз в и за страната и чужбина  още за баховата терапия » www.olympiatrans.com 

Бахова терапия. Цветни есенции. Спешни капки.

Цвете на реалността

От бягство от реалността ... до живеене тук и сега

Мечтател, който не живее в реалния свят.

В негативно състояние:

Липса на интерес към настоящето. Човек живее в света на фантазиите си. "Скитник между звездите", не се чувства удобно в действителността. Фантазията заема голямо място в живота му. Реагира с еднакво безразличие на добри и лоши новини. Рядко проявява страх или агресия, защото никога не е изцяло в настоящето. Изглежда безжизнен, често подчертано блед, със студени крайници и чувство за празнота в главата. Нуждае се от продължителен сън. Често има неосъществени творчески дарби - обикновено това са хора с художествени заложби, които работят прозаични професии, за да преживяват.

В позитивно състояние:

Творчески идеализъм
------------------------------------------------Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт