Attention!
www.bachremedy.eu
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове справи

Нови интернет страници справи

 • Гледай в интернет! Страхове - фобии

 • Бахова терапия. Цветни есенции. Спешни капки.

  Цвете на отговорността

  От криза на себеоценката ... до вътрешна увереност

  Това са слабите моменти на силните хора.

  Временно чувство, че няма да се справи с отговорностите и задачите, които стоят пред него.

  В негативно състояние:

  Човек се чувства затрупан от задачите си; изведнъж не може повече - малката задача е последната капка, която прелива чашата; има чувството, че не може да се справи с отговорността; чувства се прекалено изтощен да се справи с всичко, което трябва и иска; временно чувство на неудовлетворение заради изтощение, временно се съмнява в способностите си и в това дали е подходящ за изпълнение на дадена задача; не знае откъде да започне; занимава се с дреболии, вместо да възложи работата на другиго; вкарва се в състояние, в което става незаменим и е убеден, че вече не може да се изпъкне от отговорност; не се осмелява да остане в леглото болен от грип, защото не иска да остави колегите си сами.

  В позитивно състояние: Сигурност в себе си

  Способен и отговорен, изпълнен с доверие; може да прецени кои задачи да поема и кои да остави на другите; осъзнава отговорността, която носи към себе си; знае, че когато е дал най-доброто, в точния момент ще дойде помощ.

  ---------------------------------------------------