Цвете на отговорността

От криза на себеоценката ... до вътрешна увереност

Това са слабите моменти на силните хора.

Временно чувство, че няма да се справи с отговорностите и задачите, които стоят пред него.

В негативно състояние:

Човек се чувства затрупан от задачите си; изведнъж не може повече - малката задача е последната капка, която прелива чашата; има чувството, че не може да се справи с отговорността; чувства се прекалено изтощен да се справи с всичко, което трябва и иска; временно чувство на неудовлетворение заради изтощение, временно се съмнява в способностите си и в това дали е подходящ за изпълнение на дадена задача; не знае откъде да започне; занимава се с дреболии, вместо да възложи работата на другиго; вкарва се в състояние, в което става незаменим и е убеден, че вече не може да се изпъкне от отговорност; не се осмелява да остане в леглото болен от грип, защото не иска да остави колегите си сами.

В позитивно състояние: Сигурност в себе си

Способен и отговорен, изпълнен с доверие; може да прецени кои задачи да поема и кои да остави на другите; осъзнава отговорността, която носи към себе си; знае, че когато е дал най-доброто, в точния момент ще дойде помощ.

---------------------------------------------------