Attention!
www.bachremedy.eu
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт

Чех Пласт - оторизиран и лицензиран представител на немската висококаюествена дограма Рехау  още за баховата терапия » chehplast.com 

представител Rehau Чех Пласт е сертифициран, оторизиран, лицензиран представител на немската дограма Rehau дограма

Бахова терапия. Цветни есенции. Спешни капки.

Цвете на надеждата

От предаване ... до продължаване напред

Безнадеждност и пълно отчаяние, че нищо не може да се направи. "Вече просто няма смисъл".

В негативно състояние:

Дълбоко в себе си човек не може да си представи промяна в положителна посока; не се надява, че ситуацията ще се промени; примирен и вътрешно уморен; няма сила да опита още веднъж; често казва "Опитах всичко, но ..."; примирил се е с хронична болест; като дете е бил тежко болен или е отраснал с хронично болен човек; оставя се близките му да го убедят, да опита и друго лечение против волята му, но е убеден, че нищо не може да му помогне; вътрешно се предава и очаква нещо да се случи отвън.

В позитивно състояние: Оптимизъм

Знае, че никога не е късно да промени нещо в живота си; не оставя надеждата да потъне; може да си представи, че някак си ще продължи в положителна посока.
----------------------------------------------------Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт