Цвете на надеждата

От предаване ... до продължаване напред

Безнадеждност и пълно отчаяние, че нищо не може да се направи. "Вече просто няма смисъл".

В негативно състояние:

Дълбоко в себе си човек не може да си представи промяна в положителна посока; не се надява, че ситуацията ще се промени; примирен и вътрешно уморен; няма сила да опита още веднъж; често казва "Опитах всичко, но ..."; примирил се е с хронична болест; като дете е бил тежко болен или е отраснал с хронично болен човек; оставя се близките му да го убедят, да опита и друго лечение против волята му, но е убеден, че нищо не може да му помогне; вътрешно се предава и очаква нещо да се случи отвън.

В позитивно състояние: Оптимизъм

Знае, че никога не е късно да промени нещо в живота си; не оставя надеждата да потъне; може да си представи, че някак си ще продължи в положителна посока.
----------------------------------------------------