Attention!
www.bachremedy.eu
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове другите

Бахова терапия. Цветни есенции. Спешни капки.

Цвете на самоличността

От нуждаещо се малко дете ... до разбиране и състрадание

В негативно състояние: 

Мислите се въртят само около собствените проблеми. Високо мнение за себе си, чувства вътрешен порив да споделя проблемите си. В обществото насочва разговора върху собствената личност, натрапва се, не изпуска жертвата . „Нуждае се" от ближния, не може да остава сам. Преувеличава, прави от мухата слон. Трудно му е да изслушва другите, вслушва се в своите мисли, „няма уши за тях". Представя се пред околния свят за по-силен, отколкото е в действителност и затова не предизвиква съчуветвие. Често в семейство му е липсвала топлота на отношенията.

В позитивно състояние:

Поведение на зрял човек с разбиране и участие в проблемите на другите. Добър слушател, заинтересован партньор в спорове. Може безрезервно да се посвети на друг човек или на определена задача. Излъчва сила и сигурност.

Нека се научим да обичаме себе си, за да обичаме и другите.
----------------------------------------------------------------------------

Утвърждения, които помагат:

Грижа се за себе си. Докато се грижа за другите забравям себе си.Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт