Цвете на любовта

От раздразнителност и избухливост ... до благородство и великодушие

В негативно състояние: 

Човекът в това състояние е недоволен, нещастен, безплоден в начинанията си, но не винаги знае защо. Завист и омраза, злорадство. Страх да не бъде изигран. Оплаква се от другите, във всичко вижда нещо отрицателно. Подозрителност, често се чувства обиден и наранен. Вътрешно отблъсква другите. Яд, ярост, внезапни пристъпи от лошо настроение със склонност към сбиване при децата.

В положително състояние:

Живее във вътрешна хармония и излъчва любов. Има дълбоко разбиране за човешките чувства. Може да се радва на постиженията и успехите на другите, дори ако самият той е зле. Има чувство за висшия ред в света и точно определя мястото на всеки един в него.

Налага се да приемем сянката си!
--------------------------------

Утвърждения, които помагат:

Разтварям сърцето си. Обичам и съм обичан. Любовта е най-големия лечебен дар.