Цвете на търпението

От нетърпение ... до радост и удовлетворение

В негативно състояние: 

Душевно напрежение поради високо вътрешно темпо. Всичко трябва да става бързо и без затруднения. На човек му е трудно да изчаква развитието на нещата и хората, които работят бавно го дразнят: „Побъркват ме". Липса на такт и дипломатичност към по-бавните от него. От нетърпение поема работата на другите и взема прибързани решения. Предпочита да работи сам, в своето собствено темпо. Силна потребност от независимост. Бързо избухва и става рязък, но и бързо се успокоява. 

В позитивно състояние:

Бързо схваща, мисли и действа. Вътрешно независим, способен над средното ниво. Търпелив и деликатен, проявява съчувствие, разбиране и кротост към другите.

Бързането никога не е добър другар по пътя.
---------------------------------------------------------

Утвърждения, които помагат:

Отпускам се. Аз съм търпелив и разбиращ.