Attention!
www.bachremedy.eu
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове живота

Бахова терапия. Цветни есенции. Спешни капки.

Цвете на светлината

От дълбока меланхолия ... до радост от живота

В негативно състояние: 

Настъпват и преминават периоди на дълбока меланхолия, без видима причина. Тежка тъга, мирова скръб. Спуска се нещо тежко, черно, неизвестно; душата скърби. Тъмнина обвива личността, като черен облак. Човек се чувства изключен от нормалния живот, всички светлини са загаснали, вътрешно чувство, че е ден на задушница. Не вижда връзка между това състояние и живота си. Тежка меланхолия, в която настоящето почти не се възприема, личността е насочена навътре и е обзета от тъга. Чувството не може да се внуши на другите и не може да се отхвърли с разумни доводи. Човек е изложен на това настроение дотогава, докато то изчезне от само себе си; след това се чувства като освободен от плен. Страхува се от тези състояния, защото не може да се справи с тях.

В позитивно състояние: Преминава през светли и тъмни дни с вътрешна радост, бодрост и сигурност.

Излез от тъмнината и намери радостта... тя е вътре в теб!
-------------------------------------------

Утвърждения, които помагат:

Вървя от мрака към светлината.  Изпълнен съм с радост от живота. Щастлив съм и ми е леко на сърцето.Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт