Attention!
www.bachremedy.eu
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове енергия

Най-актуални страници енергия

 • Община Враца повишава качеството на Домашен социален патронаж

 • RAS-22PKVPG-E Shorai  - sofclima.com, RAS-22PKVPG-E Shorai, RAS-22PKVPG-E / RAS-22PAVPG-E Shorai Toshiba RAS-24PKVSG-E Shorai: помещение до 180 куб.м.

 • RAS-22PKVPG-E Shorai - sofclima.com, Нов модел на Toshiba 2019 - RAS-22PKVPG-E / RAS-22PAVPG-E Shorai Toshiba RAS-22PKVPG-E Shorai: помещение до 150 куб.м.

 • Бахова терапия. Цветни есенции. Спешни капки.

  Цвете на обновлението

  От изтощение ... до възстановяване и подмладяване

  В негативно състояние: 

  Енергиен недостиг „това е твърде много". Изтощение след продължително натоварване или продължително боледуване. Чувства се напълно изчерпан, „на края на силите". Нуждае се от много сън, не е в състояние да предприеме нещо, няма желание за нищо. Дълбока вътрешна умора след периоди на силни вътрешни борби и промени, при които се изразходва много енергия. Изтощение в резултат на продължителни грижи за болен. Неспособност за разпределяне на собствената енергия, фази на голяма трудоспособност, следвани от голямо изтощение, се сменят непрекъснато в живота му.

  В позитивно състояние:

  Голяма сила и жизненост, разполага видимо с неизчерпаеми резерви. Във фази на натоварване се осланя изцяло на вътрешните си импулси и по този начин може да понесе големи напрежения с жизненост и при добро настроение.

  Когато всичко стане прекалено, не ти остава друго, освен да отстъпиш: това е най-доброто.
  ------------------------------------

  Утвърждения, които помагат:

  Умът и тялото ми са жизнени отново. Черпя от безкрайния източник на енергия вътре в мен. 
  Отпускам се и след това усещам нови сили.