Цвете на избавлението

През тъмнината ... до светлината

В негативно състояние: 

Човек възприема положението си като безнадеждно и не знае какво да прави. Има чувството, че е достигнал крайните граници на издръжливостта си. Състоянието е гранично - човек се чувства напълно загубен в пълна празнота и изолация. Душевното състояние е изключително критично: „тъмната нощ на душата". Хората в това състояние не смятат, че е възможно човек да понесе толкова много и мислят, че Бог ги е забравил. Загубена е всяка надежда, но това не се показва навън. Човек е убеден, че сега трябва да дойде нещо съвсем ново.

В позитивно състояние:

Прозрение, че стои с празни ръце на прага на нови хоризонти. Бил е загубен и сега е намерил отново себе си. Възкръсва като птицата феникс от пепелта. Разпознал е шанса да изживее коренна промяна, започнал е пътя към себе си. Отново вярва.

Сега можеш да летиш! Към небето, към светлината, към любовта!

------------------------------------------

Утвърждения, които помагат:

В трудни минути намирам смелост и вяра. 
Когато нуждата е най-голяма помощта е наблизо.