Attention!
www.bachremedy.eu
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове другите

Бахова терапия. Цветни есенции. Спешни капки.

Цвете на въодушевлението

От прекален ентусиазъм ... до умереност в мислите и действията

В негативно състояние: 

Човек е въодушевен от определена идея и желае да привлече и други хора към нея. Дейността му е трескава, надхвърля границите, стреми се към 150% изпълнение. Поддава се на импулси. Настроен е идеалистично дори мисионерски. Вечна вътрешна готовност за действие. Поучава другите, действа заедно с тях, опитва се да ги принуди за тяхно добро. В желанието си да убеди другите просто ги притиска със своята енергия и ги уморява. Преувеличава, надхвърля възможностите си, налага на всяка цена идеите си и по този начин постига обратни резултати. Фанатично иска да прокара идеята, в състояние е „да отиде на барикадите за делото". Смел е, поема рискове, готов е на жертви за своите цели. Принуждава се чрез голям преразход на енергия да продължава дейността си, дори когато физическите му сили са изчерпани. Дразни се и нервничи, когато нещата не вървят според неговото желание. Вътрешно е толкова напрегнат, че почти никога не може да се отпусне.
Децата в това състояние са свръхактивни и е трудно вечер да си легнат.

В позитивно състояние:

Държи на идеята си, но признава и на другите правото на собствено мнение. При спорове е в състояние да приеме аргументите на другите. Вижда нещата по-широко. Без усилие вдъхновява, увлича и насочва другите.
---------------------------------------------------------------------------------

Утвърждения, които помагат:

Аз съм умерен в мислите и действията си.
Оставям другите да вярват в това, което искат.Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт