Attention!
www.bachremedy.eu
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове другите

Бахова терапия. Цветни есенции. Спешни капки.

Цвете на общуването

От резервираност ... до споделяне

В негативно състояние: 

Поради своето превъзходство човекът в това състояние се чувства понякога изолиран. Действа снизходително или гордо. Не търпи чужда намеса в личните му работи. Решава сам всичките си проблеми, без да занимава другите с тях. Понеже установява вътрешна дистанция, се възприема от околните като високомерен, надменен или арогантен. Трудно му е да се държи непринудено с хората. Искрено желае да слезе от своя вътрешен пиедестал, но не знае как. Понякога не знае докъде трябва да стигне в дадено положение и ако не е сигурен, се оттегля. Желае да се изолира от всичко. За другите е трудно да преодолеят вътрешната му защитна преграда и да бъдат в истински контакт с него. Избягва емоционалната размяна на мнения, понеже го изтощава. Търсен съветник, понякога и изповедник. Не съумява да се отпусне и разтовари достатъчно.

В позитивно състояние:

Сърдечен, спокоен, тактично сдържан. Вътрешно независим, уравновесен. Способен, компетентен, често превъзхожда другите. Има добро самочувствие, познава способностите си. Справя се добре сам, обича да остава сам със себе си. Общо взето е уредил добре живота си. Движи се тихо и ненатрапливо, често говори тихо, учтиво и проникновено. Толерантно отношение към другите: „живее и оставя да живеят". Не би се намесил никога, дори да е на съвсем различно мнение. Издига се обикновено над дребнавостите. Работи сигурно и съвестно, предпочита да е на заден план. За другите е пример на уравновесен и вътрешно независим човек. Действа скромно, с обич и мъдрост. Създава около себе си атмосфера на спокойствие, сигурност и търпимост.

Споделяне и мъдрост, от които да научиш, че и прегръдките вършат добро.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Утвърждения, които помагат:

Споделям с другите любовта, мъдростта и смирението си.
Аз имам нужда от този свят и този свят има нужда от мен.Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт