Attention!
www.bachremedy.eu
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт

Тук мислите само за почивката - Златни пясъци ол инклузив  още за баховата терапия » adventurestory.bg Златни пясъци ол инклузив  

Бахова терапия. Цветни есенции. Спешни капки.

Цвете на спокойния ум

От неспокойни, повтарящи се мисли ... до спокойствие на ума

В негативно състояние: 

Нежелани мисли или образи се трупат непрекъснато в съзнанието и човек не може да се освободи от тях. Даден проблем или събитие не го оставят на мира. Непрекъснато мисли, „какво е трябвало да каже" или „какво би трябвало да каже". Прилича на грамофонна плоча, която прескача и повтаря все едно и също. В мислите си тъпче на едно място, чувства се като мишка, която бяга в затворен кръг. Разпокъсани мисли, главата регистрира като ехо всичко чуто. Обработва вътрешно едни и същи проблеми, без да стигне до някакво решение. Вътрешна свръхактивност на мисловния процес, поради което в ежедневната си работа не е концентриран. Заспива трудно и се буди много рано. Вътрешното му напрежение се изразява често със скърцане със зъби, дъвчене, чувство за напрежение в челото и очите.

В позитивно състояние:

Уравновесено състояние на духа, в главата цари мир и спокойствие. Вътрешното спокойствие осигурява решението на всеки проблем. Работи конструктивно със силата на мисълта си.

Съзнанието си е твое, не му разрешавай да властва над теб
-----------------------------------------------------------------------

Утвърждения, които помагат:

В ума ми цари мир и покой.
Умът ми притихва и отговорите, които търся започват да се появяват.