Цвете на призванието

От търсене ... до намиране

В негативно състояние: 

Човек има неясни представи за целите и посоката в живота си. Това води до неудовлетвореност, чувство за празнота или скука. Човекът в това състояние е честолюбив и желае да постигне нещо изключително, но не знае точно какво. Притежава разностранни дарби, пробва много неща, но нищо не му донася истинско удовлетворение. Талантите и способностите му остават неоползотворени напълно. Вътрешно не се определя и затова несъзнателно попада във все по-незадоволяващи положения. Пилее силите си.

В позитивно състояние:

Способен е да оцени своите възможности и да ги разгърне напълно. В многостранните си дарби може да следва една линия и да довежда всяко дело до успешен край. Има ясни представи и амбиции и нищо не може да го отклони от тях. Способен е да прави много неща добре, а при необходимост и да упражнява успешно няколко професии едновременно.

Кой е моят път? Имам ли сили да го следвам?
----------------------------------------------------

Утвърждения, които помагат:

Следвам целите на душата си с реални действия.  Знам пътя в живота си.