Attention!
www.bachremedy.eu
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове живота

Бахова терапия. Цветни есенции. Спешни капки.

Цвете на желанието за живот

От примирение ... до жизненост и жажда за живот

В негативно състояние: 

Човек се предава вътрешно, въпреки че обстоятелствата не са толкова безнадеждни или негативни. Пълна загуба на радост от живота и на вътрешен подтик, поради неосъзнати отрицателни преценки. Не прави нищо, за да промени живота си в положителна насока. Примирява се със съдбата си, приема я такава, каквато е, например несполучлив брак, незадоволителна професия, хронично заболяване и т.н. Вярва, че е наследствено обременен. Чувство на тъга, постоянна досада, равнодушие и вътрешна празнота. Не се оплаква, защото приема състоянието си за нормално. Огппуснатост, пълна липса на енергия, вегетиране.

В позитивно състояние:

Изпитва нов интерес към живота. Изпълнява ежедневните си задължения без чувство на досада. Следва с радост своите вътрешни жизнени интереси. Живее с чувството за вътрешна свобода и гъвкавост.

Изживявай всеки миг от живота си и ще избегнеш скуката!
----------------------------------------------------------------------

Утвърждения, които помагат:

Усещам се жив и животът е интересен за мен. 
Намирам нови и позитивни цели в живота.Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт