Attention!
www.bachremedy.eu
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове живота

Най-актуални страници живота

 • Рецитираха Вазовите стихове в парк

 • Актуалните рекламни материали и консумативи с лого Актуално

 • Критично е състоянието на юриста на община Враца

 • Бахова терапия. Цветни есенции. Спешни капки.

  Цвете на желанието за живот

  От примирение ... до жизненост и жажда за живот

  В негативно състояние: 

  Човек се предава вътрешно, въпреки че обстоятелствата не са толкова безнадеждни или негативни. Пълна загуба на радост от живота и на вътрешен подтик, поради неосъзнати отрицателни преценки. Не прави нищо, за да промени живота си в положителна насока. Примирява се със съдбата си, приема я такава, каквато е, например несполучлив брак, незадоволителна професия, хронично заболяване и т.н. Вярва, че е наследствено обременен. Чувство на тъга, постоянна досада, равнодушие и вътрешна празнота. Не се оплаква, защото приема състоянието си за нормално. Огппуснатост, пълна липса на енергия, вегетиране.

  В позитивно състояние:

  Изпитва нов интерес към живота. Изпълнява ежедневните си задължения без чувство на досада. Следва с радост своите вътрешни жизнени интереси. Живее с чувството за вътрешна свобода и гъвкавост.

  Изживявай всеки миг от живота си и ще избегнеш скуката!
  ----------------------------------------------------------------------

  Утвърждения, които помагат:

  Усещам се жив и животът е интересен за мен. 
  Намирам нови и позитивни цели в живота.  Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт