Attention!
www.bachremedy.eu
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт

Не ме интересува какво мислят другите за мен! Важно е какво съм аз - Огнян Донев  още за баховата терапия » www.banker.bg 

Бахова терапия. Цветни есенции. Спешни капки.

Цвете на съдбата

От чувство, че си жертва на съдбата ... до поемане на лична отговорност

В негативно състояние: 

Човек е огорчен от живота и от съдбата. Чувства се онеправдан. Не смята, че сам е отговорен за положението си, виновни са другите или самите обстоятелства. Има чувството, че животът е твърде пестелив с него. Изпитва безпомощност пред житейските ситуации. Иска от съдбата, но не е готов да дава. Приема помощ от другите, като нещо, което е естествено и така постепенно се отчуждава от тях. Подчертава отрицателните страни на нещата и затова често го определят като мърморко, който разваля доброто настроение на останалите. Обладан е от чувство за безсилие. Завижда вътрешно на другите за по-добрата им съдба, за щастието или здравето им. В екстремните случаи дори опитва да наруши доброто настроение и оптимизма на другите. Прави злобни и отрицателни забележки поради вътрешно огорчение. Кипи в тиха ярост, но не избухва. Вътрешно не желае да признае собствената си отрицателна настройка и затова не може да промени нищо.

В позитивно състояние:

Поема сам отговорност за собствената съдба. Разбира зависимостите между своето мислене и външните събития. Знае, че може да привлича както положителното, така и отрицателното, според закона „каквото е вътре, такова е и навън" и съзнателно работи с този принцип. От жертва става създател на своята съдба.

Остави старото и се насочи към новото, приеми космическите закони!
----------------------------------------------------------------------------------

Утвърждения, които помагат:

Освобождавам се от всички обвинения и огорчения към другите.
Поемам отговорност за живота си.  
Сега мисля, върша и постигам позитивни цели.