Attention!
www.bachremedy.eu
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове другите

Бахова терапия. Цветни есенции. Спешни капки.

Цвете на съдбата

От чувство, че си жертва на съдбата ... до поемане на лична отговорност

В негативно състояние: 

Човек е огорчен от живота и от съдбата. Чувства се онеправдан. Не смята, че сам е отговорен за положението си, виновни са другите или самите обстоятелства. Има чувството, че животът е твърде пестелив с него. Изпитва безпомощност пред житейските ситуации. Иска от съдбата, но не е готов да дава. Приема помощ от другите, като нещо, което е естествено и така постепенно се отчуждава от тях. Подчертава отрицателните страни на нещата и затова често го определят като мърморко, който разваля доброто настроение на останалите. Обладан е от чувство за безсилие. Завижда вътрешно на другите за по-добрата им съдба, за щастието или здравето им. В екстремните случаи дори опитва да наруши доброто настроение и оптимизма на другите. Прави злобни и отрицателни забележки поради вътрешно огорчение. Кипи в тиха ярост, но не избухва. Вътрешно не желае да признае собствената си отрицателна настройка и затова не може да промени нищо.

В позитивно състояние:

Поема сам отговорност за собствената съдба. Разбира зависимостите между своето мислене и външните събития. Знае, че може да привлича както положителното, така и отрицателното, според закона „каквото е вътре, такова е и навън" и съзнателно работи с този принцип. От жертва става създател на своята съдба.

Остави старото и се насочи към новото, приеми космическите закони!
----------------------------------------------------------------------------------

Утвърждения, които помагат:

Освобождавам се от всички обвинения и огорчения към другите.
Поемам отговорност за живота си.  
Сега мисля, върша и постигам позитивни цели.Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт