Attention!
www.bachremedy.eu
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт

Софарма бизнес Тауърс е сред най-интелигентните и привлекателни еко сгради в Югоизточна Европа. Управлението на светлината в сградата става чрез щорите, които автоматично се променят в зависимост от времето навън. Така се постига висока енергийна ефективн  още за баховата терапия » krib.bg Огнян Донев  

Бахова терапия. Цветни есенции. Спешни капки.

След колко време ще подействат есенциите?

След колко време ще подействат есенциите?

Много често есенциите започват да действат незабелязано, като промените постепенно стават все по-очевидни. Има хора, които ползват есенциите за по-кратък или по-дълъг период от време и получават отлични резултати. Обикновено от две до шест седмици. Лечението може да се прекрати когато усетите, че сте преодолели емоционалното състояние.