Attention!
www.bachremedy.eu
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт

Ние в Персона диагностицираме и лекуваме! Icoone, нов модерен вид, метод, начин и технология за грижа на вашето тяло и перфектна кожа! Време е да кажем СТОП на грозното тяло! Без целулит-портокалова кожа! За целулита и портокаловата кожа. Борба с цел.  още за баховата терапия » www.persona.bg 

Бахова терапия. Цветни есенции. Спешни капки.

След колко време ще подействат есенциите?

След колко време ще подействат есенциите?

Много често есенциите започват да действат незабелязано, като промените постепенно стават все по-очевидни. Има хора, които ползват есенциите за по-кратък или по-дълъг период от време и получават отлични резултати. Обикновено от две до шест седмици. Лечението може да се прекрати когато усетите, че сте преодолели емоционалното състояние.