Дали есенциите не предизвикват само плацебо ефект?

Дали есенциите не предизвикват само плацебо ефект?

На този въпрос може да се отговори и с да, и с не. Наблюдавайте животните. Ако във водата на кучето си сложите есенцията - Vine(Лоза), без да му обяснявате, че го правите защото иска да командва и да ви се налага, ще видите че есенцията ще подейства. Ако обаче ние взимаме есенциите с ясното съзнание какво искаме да променим в себе си и с твърдата увереност, че това ще стане, действието им ще бъде много по-бързо и много по-силно.