Attention!
www.bachremedy.eu
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт

Софарма бизнес Тауърс е сред най-интелигентните и привлекателни еко сгради в Югоизточна Европа. Управлението на светлината в сградата става чрез щорите, които автоматично се променят в зависимост от времето навън. Така се постига висока енергийна ефективн  още за баховата терапия » krib.bg Огнян Донев  

Бахова терапия. Цветни есенции. Спешни капки.

Защо да се консултирам с бахов терапевт?

Баховият терапевт е човек запознат в детайли със системата от цветни есенции на д-р Едуард Бах, с различните групи цветя, емоционални състояния и прилага своите знания и умения, за да ви подкрепи да откриете отново радостта, баланса и хармонията в живота. След като проведете разговор за нещата, които ви тревожат в момента, той ще подбере подходящите лично за вас цветни есенции и ще приготви вашата уникална комбинация.

Лечението с тази терапия е процес и затова е добре да поддържате добър контакт със своя бахов терапевт. Той ще ви покаже друга гледна точка, ще ви даде обратна връзка и ще ви помогне да се освободите от старите емоции и модели, които ви тревожат.