Attention!
www.bachremedy.eu
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове определите

Бахова терапия. Цветни есенции. Спешни капки.

Как да определя своите есенции?

За да определите своята лична комбинация трябва да сте добре запознат със системата от цветни есенции и характеристиките на цветята.

Можете сами да определите подходящите за вас есенции, но винаги остава съмнението дали сте достатъчно честен пред себе си.

Може да попълните ТЕСТ, за да определите емоционалното си състояние в момента или да се доверите на бахов терапевт.