Бахова терапия. Цветни есенции. Спешни капки.

РАЗМИСЛИ НА ЕДНА КАКАВИДА

Размисли на една какавида

Горката аз... Колко е тъмно тук вътре… И колко ми е тясно! Бедната аз – каква бях, а се затворих тук и сега нямам никаква надежда! …

Защо, защо го направих? Слънцето, няма да видя никога повече слънцето. Казаха ми, че после ще се променя, но не е вярно – тук вътре има само тъмнина и безнадеждност, а и всичко ме боли, всичко, дори кожата … Никой не може да ми помогне; кой би повярвал, че някога ще изляза оттук? Свърши се, всичко свърши. Какви ти крилца и цветя – говореха така, само за да ме утешат, но сега го чувствам: това е смъртта. Да, чувствам се зле, струва ми се, че ще се пръсна. Помощ – чупи се дори и тази сигурна обвивка! Вярно е, че е тясна и тъмна, но сега и тя се разчупва … и аз умирам, знам че умирам! Защо? Помощ! … Но къде съм?! Светлина, това наистина ли е светлина – о, аз съм на открито … цветята, слънцето, крилете! Значи е вярно, аз съм жива – има живот, има светлина, имам крила: аз наистина съм ПЕПЕРУДА! Летя, летя, живея и летя!

Барбара Мацарела  "Здрави и щастливи деца чрез терапията на д-р Бах с цветовете на растенията"