Професионалната поддръжка на сайт включва осигуряването на минимум 9 услуги при корпоративен сайт, 13 при електронен магазин и 15 при новинарски сайт на оптимална абонаментна цена: 

Поддръжката на фирмен интернет сайт следва да включва минимум:

 • Активна Система за управление съдържанието на сайта с актуализации в реално време; 

 • Вътрешна сайт оптимизация на кода в реално време при всяка промяна на съдържанието;

 • Възможности за външна сайт оптимизация чрез органичен линк билдинг на новото съдържание в реално време, с цел бърза SEO оптимизация в индекса на Google; 

 • Поддръжка на активни RSS канали за разпространение на новото съдържание и възможност за монтирането на социален мегафон за разпространение на новото съдържание в социални мрежи;

 • Поддръжка на активен Google Sitemap- sitemap.xml който се актуализира в реално време и веднага след всяка корекция на продукт или страница в сайта;

 • Мониторинг на текстовете в сайта с цел осигуряване релевантност на съдържанието по важните за сайта ключови думи (изрази); 

 • Мониторинг на вътрешните връзки (линкове) в сайта; 

 • Поддръжка на механизми за филтриране на нежеланите входящи съобщения; 

 • Инсталиране и деинсталиране на необходимите пиксел кодове, за маркетинг мониторинг от външни сайтове; 

При поддръжка на сайт тип електронен магазин допълнителната поддръжка на сайт следва да включва: 

 • вътрешна сайт оптимизация с цел приоритетно оптимизиране на конкретните категории продукти; 

 • поддръжка на серия от входящи и изходящи XML / RSS канали с цел интегриране на информация от външни сайтове при нужда и възмопжност за създаването на трафик фуния към електронния магазин; 

 • Поддръжка на SSL/TLS сертификат за сигурна връзка посредством https протокол;

 • Хостинг без ограниченията при споделени пакети за процесорно време и брой нодове. 

При поддръжка на информационен сайт или сайт за Новини е задължителна поддръжката на 

 • CDN (Content Delivery Network) за балансиране на натоварването между различни сървъри

 • Инсталация и поддръжка на активни кеширащи механизми. 


Нет Сървис е практически най-изгодната възможност за техническа и маркетинг поддръжка на фирмен интернет сайт. Нет сървис поддръжката осигурява предни позиции в Google чрез динамична вътрешна и външна SEO сайт оптимизация и активен хостинг с българска система за управление на съдържанието директно от Вашият офис (CMS). 

В основата на предлаганите Нет сървис пакети за поддръжка на интернет сайт стои създадената от Максофт през 2003 година Система за управление съдържанието на интернет сайтове (CMS), която осигурява активна поддръжка и актуализация в реално време и без нужда от инсталация на системи с отворен код.

Максофт предлага Нет Сървис поддръжка и на сайтове изградени и от външни компании на Wordpress и Joomla. 

Нет Сървис е повече от техническа поддръжка на интернет сайт, защото пакетите включват неограничени възможности за оптимизация и популяризация на съдържанието чрез възможности за

онлайн дигитален маркетинг на сайта

без аналог. 

Възможностите за оптимизация и маркетинг на съдържанието се поддържат чрез:

 • динамичният хостинг осигурен от Максофт, който предлага контрол релевантността на съдържанието, динамична смяна на дизайна, възможност за разделяне информацията на множество подстраници и контрол на линковете;
 • активни Гугъл карти (Google Sitemap) променяни динамично заедно със съдържанието на Вашият сайт;
 • изграждане на връзки към Вашето ново съдържание директно чрез CMS системата на Максофт или посредством динамични RSS канали;
 • изключителна възможност за интеграция на сайта директно с Вашата фейсбук страница (фейсбук страници), при която новото съдържание се актуализира единствено в сайта Ви, а дистрибуцията му в социални мрежи се осигурява от програмирани за Вас процеси в реално време;
 • външна SEO оптимизация в реално време на Вашето актуално съдържание.

В Максофт ние сме автоматизирали повечето от дейностите по поддръжка, маркетинг и оптимизация на Вашите фирмени интернет сайтове, затова можем да предложим 

 • цени за поддръжка на сайт започващи от 49 лева без ДДС месечно...

 

поддръжка на сайт, поддръжка на сайтове, поддръжка на уеб сайт, поддръжка на интернет сайт